Thông tin sản phẩm Cho vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh

By: admin Vay vốn kinh doanh Posted: June 11th, 2016
 1. Đối tượng Khách hàngách hàng

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh đang hoạt động kinh doanh.

 1. Mục đích vay vốn
 • Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn từng lần: Áp dụng đối với Khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần.
 • Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn hạn mức: Áp dụng đối với Khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên, kinh doanh ổn định. Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng tín dụng, Khách hàng có thể vừa rút vốn vay, vừa trả nợ vay và bảo đảm số dư nợ Khách hàng không vượt quá hạn mức vay vốn được cấp.
 • Bổ sung vốn kinh doanh trả góp: Áp dụng đối với Khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh với hình thức trả gốc theo phân kỳ.
 • Đầu tư tài sản cố định: Áp dụng đối với Khách hàng có nhu cầu:
 • Mua sắm máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất kinh doanh.
 • Đầu tư, mở rộng và sửa chữa địa điểm kinh doanh (văn phòng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh, nhà xưởng, nhà kho, trang trại, nhà trọ, khách sạn), ngoại trừ mua phương tiện vận tải thì áp dụng theo quy định về cho vay mua ô tô kinh doanh.
 • Mua, nhận chuyển nhượng lại địa điểm kinh doanh.
 1. Điều kiện đối với Khách hàng
 • Từ đủ 18 tuổi và độ tuổi tối đa của Khách hàng vay và bên liên đới tính đến kỳ thanh toán cuối cùng của khoản vay không được vượt quá 70 tuổi
 • Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật ngoại trừ trường hợp các trường hợp sau:
 • Hạn mức vay vốn của Khách hàng nhỏ hơn 300 triệu đồng;
 • Kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không bắt buộc đăng ký kinh doanh.
 • Có hoạt động kinh doanh thực tế trong cùng lĩnh vực, ngành nghề tối thiểu 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp tín dụng tại VIB.
 • Trong trường hợp bắt buộc phải có đăng ký kinh doanh mà Khách hàng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thì phải có chứng từ chứng minh hoạt động kinh doanh liên tục tối thiểu 12 tháng & Khách hàng cam kết việc đăng ký kinh doanh trong vòng 03 tháng kể từ ngày VIB giải ngân khoản vay.
 • Điều kiện đối với ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ:
  • Chỉ cho vay đối với các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ mà Pháp luật không cấm và phù hợp với định hướng, chính sách tín dụng về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của VIB trong từng thời kỳ.
 1. Thời gian cho vay

– Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn từng lần và bổ sung vốn lưu động ngắn hạn hạn mức:  tối đa 12 tháng;

– Bổ sung vốn kinh doanh trả góp và Đầu tư tài sản cố định:

– Tài sản bảo đảm là Giấy tờ có giá do VIB phát hành, bất động sản: Tối đa 7 năm.

Tài sản bảo đảm là phương tiện vận tải đã qua sử dụng: Tối đa 7 năm (tính từ năm sản xuất xe đến năm phê duyệt khoản vay).

 1. Số tiền cho vay

Mức cho vay được xác định trên cơ sở:

 • Nhu cầu vốn thực tế của Khách hàng.
 • Khả năng tài chính bảo đảm trả nợ gốc, lãi và các khoản phí vay vốn.
 • Giá trị định giá TSBĐ.
 • Không vượt quá 75% tổng nhu cầu vốn của phương án đầu tư, kinh doanh.
 1. Phương thức cho vay và giải ngân

– Phương thức cho vay:

 • Cho vay theo hạn mức: Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng tín dụng hạn mức, Khách hàng có thể vừa rút vốn vay, vừa trả nợ vay và đảm bảo số dư nợ không vượt quá hạn mức được cấp.
 • Cho vay từng lần (theo món): Mỗi lần vay vốn, Khách hàng và đơn vị cho vay lập thủ tục vay vốn theo quy định và ký Hợp đồng tín dụng vay món.

– Phương thức giải ngân:

 • Khách hàng có thể được giải ngân một lần hoặc nhiều lần bằng các hình thức chuyển khoản và/hoặc tiền mặt và tuân thủ các quy định giải ngân của VIB.

Mọi thủ tục và các vướng mắc của khách hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ giải đáp tối đa để hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất có thể.

Hãy để lại thông tin đăng kí trên website: Vayvonnganhangvn.com

Hoặc nhấc máy liên hệ với chuyên viên hỗ trợ của chúng tôi theo Line hỗ trợ 24/24:

Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách Hàng: Thùy Linh

SĐT: 0983.648.657

Email: linh.phanthuy@vib. com.vn

Địa chỉ văn phòng: Ngân hàng Quốc tế VIB – 68 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm Hà Nội

Bài viết liên quan

Bình luận