Thông tin sản phẩm Cho vay mua nhà

By: admin Vay vốn mua nhà Posted: June 11th, 2016
 1. Mục đích vay vốn

Cho vay với mục đích phục vụ cho bản thân hoặc cho bố mẹ ruột, bố mẹ vợ/ chồng, con ruột của KH:

– Mua nhà ở và/hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đã có đầy đủ Giấy chứng nhận; hoặc nhà dự án chưa có GCN

– Mua nhà ở và/hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận có một phần là đất ao, vườn, đất trồng cây lâu năm (đất hỗn hợp);

– Nhận chuyển nhượng Quyền thuê nhà của Nhà nước;

– Mua nhà và/hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Nhà nước thanh lý, hóa giá, nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

– Mua nhà và/hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

 1. Điều kiện cho vay:

Quốc tịch: Người Việt Nam

Tuổi: Từ đủ 18 tuổi và độ tuổi tối đa của KH vay và người đồng trách nhiệm tính đến kỳ thanh toán cuối cùng của khoản vay không được vượt quá 70 tuổi.

Phạm vi địa lý: Khoảng cách từ ĐVKD cho vay đến nơi KH đăng ký thường trú/ tạm trú hoặc đến nơi BĐS được mua bán/chuyển nhượng không vượt quá 70km.

Lịch sử tín dụng:

– Không có nợ từ nhóm 03 trở lên tại các TCTD trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm đề xuất cấp tín dụng.

– Không có nợ nhóm 2 trở lên tại các TCTD khác tại thời điểm đề xuất cấp tín dụng.

– Không có nợ nhóm 2 trở lên tại VIB quá 3 lần, mỗi lần không quá 30 ngày trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm đề xuất cấp tín dụng.

 1. Tài sản bảo đảm

– BĐS đã có Giấy chứng nhận QSDĐ/ QSHNO (Chủ sở hữu tài sản đảm bảo là chính Khách hàng, ông, bà, bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con dâu, con rể, cô, đì, chú, bác của khách hàng hoặc của vợ/ chồng khách hàng)

– Phương tiện vận tải

– Giấy tờ có giá do VIB phát hành.

 1. Thời hạn cho vay tối đa

– TSBĐ là BĐS và/ hoặc GTCG do VIB phát hành:  25 năm

– TSBĐ là PTVT (các thương hiệu xe của các nước phát triển được chấp nhận): 7 năm – (Npd-Nsx)

 1. Mức cho vay tối đa:

– Mức cho vay tối đa bằng 70% Tổng nhu cầu vốn của phương án vay và không được vượt quá tỷ lệ cho vay trên giá trị định giá TSBĐ.

– Tổng nhu cầu vốn phương án vay căn cứ trên giá trị thỏa thuận thực tế giữa bên mua và bên bán trong HĐMB; hoặc giá trị định giá quyền thuê do Phòng Quản lý tài sản bảo dảm bên bên dịnh giá thứ 3 có hợp tác với VIB; hoặc giá trị trúng đấu giá; hoặc giá trị thanh lý, hóa giá của Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 1. Phương thức cho vay, giải ngân và phương thức trả nợ

– Phương thức cho vay: Cho vay theo món.

– Phương thức giải ngân: Giải ngân 1 lần hoặc nhiều lần theo tiến độ; Giải ngân sau khi KH đã tham gia hết phần vốn tự có.

– Các hình thức giải ngân:

 • Giải ngân thông thường: sau khi KH đã hoàn tất thủ tục BĐTV.
 • VIB phát hành cam kết giải ngân: VIB cam kết giải ngân sau khi KH hoàn tất thủ tục BĐTV.
 • Giải ngân vào tài khoản bên bán và phong tỏa lại. Giải tỏa sau khi các thủ tục ký kết HĐMBCC, BĐTV được hoàn tất.

– Phương thức trả nợ:

Trả gốc: định kỳ hàng tháng/quý/6 tháng. Số tiền trả từng kỳ có thể bằng nhau/giảm dần/tăng dần.

Trả lãi: hàng tháng, trên dư nợ thực tế.

Bài viết liên quan

 • Thông tin sản phẩm cho vay xây dựng mới và sửa chữa nhàThông tin sản phẩm cho vay xây dựng mới và sửa chữa nhà Mục đích vay vốn: Xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà bao gồm mua sắm trang thiết bị nội thất gia đình (nếu có) cho chính KH hoặc bố mẹ ruột/bố mẹ vợ-chồng/con ruột của KH vay. […]
 • Cho vay xây dựng, sửa chữa nhàCho vay xây dựng, sửa chữa nhà Luôn thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa mọi ước mơ trong tầm tay. VIB tài trợ vốn  cho khách hàng đang có nhu cầu vay xây dựng hoặc sửa chữa nhà. Bạn đã tích lũy đủ […]
 • Hạn mức tín dụng là gì?Hạn mức tín dụng là gì? Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa mà ngân hàng cung cấp cho bạn để sử dụng. Hạn mức này được cấp tùy thuộc vào những thông tin mà ngân hàng xác minh về thu nhập thường xuyên và mức độ ổn […]

Bình luận