Thông tin sản phẩm cho vay Tiểu thương chợ

By: admin Vay vốn kinh doanh Posted: June 11th, 2016
 1. Đối tượng Khách hàng:

Là các tiểu thương chợ hoạt động kinh doanh thường xuyên tại Chợ loại 1;

Người kinh doanh không thường xuyên tại chợ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này, là những người thuộc diện sản xuất nhỏ, tự tiêu thụ sản phẩm của mình (nông dân, thợ thủ công…) và những người buôn bán nhỏ, hàng rong, quà vặt trong phạm vi chợ;

Trong đó:

Chợ loại 1: là Chợ do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quy định và được xác định theo Quy định phân loại chợ hiện hành:

 • Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch;
 • Được đặt ở các vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh, thành phố hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên;
 • Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.
 1. Điều kiện cho vay:
 • Điều kiện đối với khách hàng:
  • Có hộ khẩu thường trú, KT3 trên địa bàn có Đơn vị kinh doanh của VIB;
  • Có Đăng ký kinh doanh tại thành phố/tỉnh nơi có địa điểm kinh doanh chợ;
  • Có hoạt động kinh doanh thường xuyên và được đơn vị quản lý sắp xếp sạp trong phạm vi chợ;
 • Điều kiện đối với chợ:
  • Là chợ loại 1 hoạt động theo loại hình chợ truyền thống (theo Điều 1 Quy định này);
  • Các loại siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm giao dịch mua bán hàng hoá bao gồm cả siêu thị, trung tâm thương mại có vốn đầu tư nước ngoài, không thuộc đối tượng điều chỉnh Quy định này;
  • Đơn vị quản lý đồng ý ký hợp đồng liên kết với VIB.
 1. Thời gian cho vay:
 • Căn cứ vào mục đích vay vốn, tính chất ngành nghề kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn và khả năng trả nợ của khách hàng để xác định thời gian cho vay, tuy nhiên:
  • Đối với nhu cầu vay vốn để mua quyền sử dụng Sạp: thời hạn cho vay tối đa là 48 tháng
  • Đối với nhu cầu vay vốn bổ sung vốn kinh doanh: thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng.
 • Với tài sản bảo đảm duy nhất là quyền sử dụng sạp, thời hạn cho vay không vượt quá thời gian thuê/thời gian sử dụng sạp còn lại. Trường hợp thời gian thuê/thời gian sử dụng sạp còn lại ngắn hơn thời hạn cho vay phải có xác nhận của Đơn vị quản lý về việc đồng ý tái ký hợp đồng cho thuê sạp với khách hàng (thời gian cho thuê sạp còn lại phải đảm bảo cho việc thu hồi nợ nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn).
 1. Số tiền cho vay:
 • Đối với nhu cầu vay vốn để mua, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng Sạp phải tuân thủ theo tất cả các điều kiện sau:
  • Căn cứ trên hợp đồng mua bán sạp:
   • Đối với tài sản bảo đảm duy nhất là quyền sử dụng chính Sạp định mua: tỷ lệ cho vay không vượt quá 50% tổng giá trị của hợp đồng mua bán Sạp;
   • Đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng chính Sạp định mua và/hoặc Tài sản bảo đảmbổ sung khác: tỷ lệ cho vay không vượt quá 70% tổng giá trị của hợp đồng mua bán Sạp;
  • Căn cứ trên giá trịđịnh giá tài sản bảo đảm (TSBĐ):
   • Tỷ lệ cho vay/giá trị TSBĐ (không phải là Sạp) tuân thủ theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ;
   • Tỷ lệ cho vay tối đa không vượt quá 70% giá trị định giá sản phẩm;
  • Căn cứ trên số tiền cho vay tối đa: không quá 1 tỷ đồng.
 • Đối với nhu cầu vay vốn bổ sung vốn kinh doanh phải tuân thủ theo tất cả các điều kiện sau:
  • Căn cứ trên tổng nhu cầu vốn của khách hàng: tối đa 70% tổng nhu cầu vốn. Nhu cầu vốn của khách hàng là nhu cầu vốn cho một phương án kinh doanh/Hợp đồng mua hàng cụ thể hoặc nhu cầu vốn lưu động mang tính chất thường xuyên/liên tục của khách hàng.
  • Căn cứ trên giá trị định giá TSBĐ:
   • Tỷ lệ cho vay/giá trị TSBĐ (không phải là Sạp) tuân thủ theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ;
   • Tỷ lệ cho vay tối đa không vượt quá 70% giá trị định giá sạp;
  • Căn cứ trên số tiền cho vay tối đa: không quá 500 triệu đồng.
 1. Phương thức cho vay và giải ngân:

Áp dụng các phương thức cho vay theo Quy định của VIB

 • Phương thức cho vay theo món ngắn hạn hoặc trung dài hạn;
 • Phương thức cho vay theo hạn mức.

Bài viết liên quan

Bình luận