Tin vui cho những hộ gia đình vùng khó khăn muốn vay vốn kinh doanh

By: admin Vay vốn kinh doanh Posted: March 3rd, 2016

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vùng kinh tế khó khăn. Cũng như hổ trợ cho các chương trình xóa đói giảm nghèo. Thủ tướng chính phủ đã ban hàng nghị định về hạn mức cho vay vôn kinh doanh đối với bà con ở vùng khó khăn. Nâng mức vay vốn kinh doanh cho bà con lên tối đa là 100tr đồng.

Theo Quyết định 306/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ 15-3-2016, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, vay vốn kinh doanh tối đa là 50 triệu đồng thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.

Vay vốn kinh doanh vùng khó khăn

Vay vốn kinh doanh vùng khó khăn giúp xóa đói giảm nghèo

Ngoài điều kiện: người vay vốn kinh doanh phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận; người vay vốn kinh doanh phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người vay vốn kinh doanh cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh; đối với những hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vay vốn trên 50 triệu đồng, còn phải: có vốn tự có (bao gồm: giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, lao động, tiền vốn) tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh; cam kết sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm tiền vay.

Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay kinh doanh của một hộ có thể trên 50 triệu đồng, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất, kinh doanh, để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

Cụ thể, người vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Người vay vốn từ trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Quyết định này áp dụng cho những khoản vay được ký hợp đồng mới kể từ ngày 15-3-2016, không thực hiện cho vay bổ sung đối với dư nợ cũ của hợp đồng đã ký trước thời gian điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định này.

Bài viết liên quan

Bình luận